Onderdeel van:Topzorggroep

Modulaire re-integratiediensten

Op weg naar zinvolle dagbesteding

De TopzorgGroep biedt in samenwerking met het UWV drie verschillende modules aan die we de modulaire re-integratiediensten noemen. Deze re-integratiediensten zijn erop gericht om cliënten voor te bereiden om daadwerkelijk te kunnen gaan re-integreren op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld richting de re-integratiedienst Werkfit maken. Zo richten we ons bijvoorbeeld op het vergroten van het sociale netwerk of op ondersteuning bij het volgen van een opleiding. 

Module 1 - Participatie interventie

De module is gericht op het laagdrempelig activeren van een cliënt. Samen met de cliënt onderzoeken we waar iemands belemmeringen liggen waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt nu nog (te) groot is. We leren iemand omgaan met deze belemmeringen en ze om te zetten in ontwikkelpunten. Zo proberen we een cliënt meer in beweging te krijgen, de talenten van de cliënt in kaart te brengen en een cliënt te begeleiden in het vergroten van het zelfvertrouwen. We beoordelen of het bestaande sociale netwerk voldoende is en hoe we dit eventueel kunnen uitbreiden. De TopzorgGroep heeft verschillende professionals in huis, zoals psychologen en maatschappelijk werkers om waar nodig te ondersteunen met extra hulp of begeleiding. Op deze manier bieden we een cliënt voldoende handvatten om een stapje dichterbij de arbeidsmarkt te komen en deel te nemen aan een sociaal netwerk buitenshuis. 

Module 2 - Bevorderen maatschappelijke deelname

In deze module richten we ons op het vergroten van iemands zelfvertrouwen, de motivatie en de balans tussen belasting en belastbaarheid. Samen met de cliënt kijken we hoe we de fysieke en mentale weerbaarheid in relatie tot werk kunnen vergroten. Door persoonlijke gesprekken en training vergroten we de persoonlijke effectiviteit van de cliënt en werken we tegelijkertijd aan de zelfredzaamheid. Door succeservaringen op te doen middels een werkervaringsplek, snuffelstage of vrijwilligerswerk brengen we iemand een stapje dichter bij de arbeidsmarkt. 

Module 3 - Begeleiding bij scholing

Soms is het een tijd geleden dat een cliënt in de studiebanken zat. Als scholing noodzakelijk is om weer aan het werk te gaan, maar de cliënt (nog) niet in staat is geheel zelfstandig de scholing te doorlopen, biedt de TopzorgGroep de module Begeleiding bij scholing aan. Het UWV stelt allereerst vast aan de hand van de Beleidsregels Scholing of scholing noodzakelijk is. Tijdens deze module helpen wij de cliënt vervolgens bij zaken als het aanleren van planmatig studeren en het aanbrengen van focus.